Υπηρεσίες της AMADEL

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IPM) σε χώρους τροφίμων

Ιδιαίτερη είναι η προσέγγιση που γίνεται σε εταιρίες όπου διακινούνται ή επεξεργάζονται τρόφιμα. Η επιστημονική ομάδα της AMADEL έχει διαμορφώσει μία σειρά από εξειδικευμένες παροχές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (HACCP, ISO 22000 κ.α.) αλλά και στις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ και των λοιπών κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών.

Αυτοψία

Αυτοψία – ανάλυση κενών (gap analysis) – χαρτογράφηση εγκαταστάσεων

Σχεδιασμός

Σχεδιασμό του προγράμματος απεντόμωσης μυοκτονίας από χημικούς, γεωπόνους και υγιεινολόγους εξειδικευμένους σε συγκεκριμένε κατηγορίες τροφίμων και εκπαιδευμένους σε σεμινάρια επιθεωρητών ISO 22000 (HACCP)

Καταγραφή

Δημιουργία και τήρηση φάκελου απεντόμωσης – μυοκτονίας

Έκθεση υγειονομικής πορείας

Έκθεση υγειονομικής πορείας Στατιστικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων της εφαρμογής

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη μελλοντικών παραμέτρων και παρακολούθηση τάσεων

Δείκτες απόδοσης

Δημιουργία δεικτών απόδοσης (ΚΡΙs) όπως απαιτούνται από το συστήματα ασφάλειαs τροφίμων

Ετήσιες επιθεωρήσεις

Ετήσιες επιθεωρήσεις του προγράμματος απεντόμωσης μυοκτονίας και αναφορά των αποτελεσμάτων και πρότασεις διορθωτικών ενεργειών

Άμεση ανταπόκριση

Άμεση ανταπόκριση εντός 24 ωρών

Mυοκτονίες

Κύριος σκοπός της μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικού που τυχόν θα εισβάλει σε ένα χώρο και η λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση πιθανής επαναμόλυνσης. Τα βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων μυοκτονίας που εφαρμόζουμε είναι η επιθεώρηση των χώρων και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου, η δημιουργία προστατευτικού δικτύου δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης, η διεξαγωγή τακτικών επισκέψεων ελέγχου και καταγραφής των ευρημάτων μέσω εξελιγμένων μηχανογραφημένων συστημάτων, η στατιστική επεξεργασία αυτών και τέλος η ενημέρωση και λήψη των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών για την οριστική λύση του προβλήματος.

Απεντομώσεις

Για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου εντομολογικών προσβολών απαιτείται επιθεώρηση και εντοπισμό των πιθανών εστιών ανάπτυξης, παρακολούθηση και ταυτοποίηση των εντόμων και επιλογή της κατάλληλη μεθόδου απεντόμωσης.

Οι κυριότερες μέθοδοι είναι ο υπολειμματικός ψεκασμόw, ο νεφελοφεκασμόs, η εφαρμογή gel, η χρήση φερομονικών παγίδων σύλληψης για έρποντα έντομα και εντομοπαγίδων για ιπτάμενα έντομα και άλλες πιο εξειδικευμένες μέθοδοι όπως οι εφαρμογές καταπολέμησης τερμιτών και ο υποκαπνισμόs.

Απολυμάνσεις

Εξειδικευμένες εφαρμογές απολύμανσης με σκοπό την καταπολέμηση βακτηρίων, μικροβίων, ιών και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών. 0 ρόλος μιας τέτοιας εφαρμογής είναι η μείωση σε αποδεκτά επίπεδα του μικροβιακού φορτίου και επιτυγχάνεται με σύγχρονες μεθόδους και σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.

Απώθηση Πτηνών

Τα πουλιά πετούν και ενστικτωδώς προσγειώνονται σε στενές περιοχές που εξέχουν όπως οι προεξοχές στεγών, περβάζια παραθύρων, μαρκίζες οικοδομών, αγάλματα, μνημεία, δοκάρια με αποτέλεσμα να δημιουργούν αισθητικά προβλήματα και εστίες μόλυνσης.

Η απώθηση πτηνών γίνεται με την τοποθέτηση απωθητικών ακίδων, ειδικού πλέγματος, συρμάτινων σπιράλ ή χορδών, συσκευές με υπερήχους ή κραυγές αρπαχτικών. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς μετά από μελέτη του χώρου και του προβλήματος που παρουσιάζεται.

Απώθηση Ερπετών

Μια από τι υπηρεσίες που η εταιρία μα προσφέρει σε Βιομηχανικούς, επαγγελματικούς αλλά και οικιακούς χώρους είναι η απώθηση φιδιών, που συχνά εμφανίζονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η προστασία των χώρων γίνεται με τη χρήση μη τοξικών, απωθητικών σκευασμάτων τα οποία είναι φιλικά προ το περιβάλλον.

Καταπολέμηση Κουνουπιών

Τα κουνούπια αποτελούν ένα από του κύριους φορείς μολυσματικών ασθενειών και η διαχείριση του πληθυσμού τους παρουσιάζει ιδιαίτερο υγειονομικό ενδιαφέρον. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών απαιτεί σχεδιασμό σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας και περιλαμβάνει εντοπισμό των εστιών αναπαραγωγής, παρακολούθηση αυτών και κατασταλτικές εφαρμογές απεντόμωσης.

Η AMADEL με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και διαθέτοντας το κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, έχει αναλάβει και φέρει σε πέρας επιτυχώς τη διεξαγωγή προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών σε Δήμους και Νομούς τηs Ελλάδας.