Επικοινωνία

Επικοινωνία με την AMADEL

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας
καθώς και για την εξυπηρέτηση πελατών παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας

2741 0 80222
6932 4 93140
idellis@amadel.gr

Υπεύθυνος: Ιωάννης Δελλής (Επόπτης Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγος Τ.Ε.)